ေရႊဇနက ကုမၸဏီမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပါမည္။  »

Stanford University ႏွင့္ ေရႊဇနက အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖြင့္လွစ္မည့္

Advanced Emergency Medicine Training သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူုျခင္း

 

သင္ၾကားမည့္ဘာသာ       – Emergency Medicine for Physicians

သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ဆရာမ်ား – Faculty Members from the Department of Emergency Medicine, Stanford University

သင္တန္းကာလ             – ၁၈ လ

သင္တန္းစမည့္ရက္      – စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပတ္

သင္တန္းပို႔ခ်မည့္စနစ္   – 1. Live formal lectures, 2. Case based presentations, 3. Hands on skill training, 4. Observation in Emergency Departments, 5. Assessment of candidates, 6. Case studies from the show ” ER”

First International Emergency Medicine Physician training program created by Stanford Emergency Medicine International Candidates who successfully complete the course will receive a Diploma from Stanford Emergency Medicine International, Stanford University

OPEN HOUSE DATE & TIME – 30th JUNE, 2015, 1:00 PM to 3:00 PM @ 12th Floor, Auditorium

Parami General Hoapital, Yangon

ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္

ေရႊဇနက အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ – အမွတ္ (၄၀/ ၅က)၊ ျမစံပယ္ရိပ္မြန္လမ္းသြယ္၊ ျမစံပယ္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။

Email : shwezaneka@gmail.com, Ph : 951- 667173

ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး – အမွတ္ (၆၀/ ဂ်ီ-၁)၊ ပါရမီလမ္းသစ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း – ၉၅၁- ၆၆၁၆၉၄

ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းေအာင္ – ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၁၁၈၆၇၊ ၀၉ ၉၇၂၂၁၀၇၄၄။

ေဒါက္တာျမတ္ႏိုး         – ဖုန္း-၀၉ ၅၀၄၁၉၂၇၊ ၀၉ ၇၉၅၃၀၅၂၅၈။ Email : leo.myatnoe@gmail.com

 

Diploma in Emergency Medicine Newspaper Adv Second Time Version 2

—————————————————————————————————————————————————————————–

GZP

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားတြင္ Care Giver တစ္ဦးအေနႏွင့္္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား အလိုရွိပါသည္။

(၁) ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူ

(၂) အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းရွိသူ

(၃) အခ်ိန္ျပည့္ (ရံုးပိတ္ရက္မွအပ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၄ နာရီအထိ) (၁ဝ)လ သင္တန္းတက္ေရာက္နုိင္သူ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Golden Zaneka Public Co., Ltd. ႏွင့္ Japan SAT Consulting Co., Ltd. / Myanmar International Business Training and Internship General Services Co., Ltd. (MIBTI) – License No.57/2013 တုိ႔မွ ဂ်ပန္နုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ –

(၁) ဂ်ပန္စာ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ ကၽြမ္းက်င္သည္အထိ သင္ၾကားေပးျခင္း၊

(၂) ဂ်ပန္ရုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊

(၃) သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္ကုိ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ ေလ့က်င့္

ေပးျခင္း၊

(၄) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တရားဝင္ အလုပ္ဗီဇာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

(၅) သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ ကာလအတြင္း အေဆာင္စီစဥ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

 

လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း

ေန႔ရက္        – ၂၄ – ၆ – ၂ဝ၁၅ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

အခ်ိန္          – နံနက္ (၉)နာရီ မွ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီ အထိ

ေနရာ          – ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး၊ (၁၂)လႊာ၊ အမွတ္(၆ဝ/ဂ်ီ-၁)၊ ပါရမီလမ္းသစ္၊

ေခ်ာ္တြင္းကုန္းမွတ္တုိင္အနီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 • တယ္လီဖုန္း – ဝ၁- ၈၅၅ဝ၆ဝ၈ သုိ႔   တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔အထိ (၂၃.၆.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

လူေတြ႔ေအာင္ျမင္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရသူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွစ၍ Emerald Education Excellence Center ၊ “ျမ” ပညာ့ရိပ္မြန္ အသက္ေမြးမႈ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၆၂၊ က)၊ သံသုမာလမ္းမႀကီး၊ သစ္စက္မွတ္တိုင္၊ သဃၤကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (သြားေဆးတကၠသိုလ္အနီး) တြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

—————————————————————————————————————————————————————————–

Lean Six Sigma Green Belt Certification.
Business Performance Improvement Methodology.

Please Contact:
Dr.Zin Wai Maw
Manager

Tel:01-667173,095010747

Who must attend:
Invest All Movers and Shakers !!!!!!!!
– Doctors/Nurses
– Administrators
– Operational Managers
– Supervisiors/Instructors
– Decision Makers
– Change Initiators

 

Face

 

 

Back

 

For Further Information And Registration
Please Contact:
Dr.Zin Wai Maw
Manager
Golden Zaneka Public Co.,Ltd
Head Office
No.40(5-A),Mya Sabei Yeik Mon Street,
Mayangine Township,Yangon
Tel:01-667173,095010747

—————————————————————————————————————————————————————————–

 (၁) ကမာၻ႕အဆင့္မီ သူနာၿပဳ တေယာက္အၿဖစ္ ရပ္တည္လိုပါသလား?

 • American Nursing Institute (ANI) အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate ရရွိမည္ ၿဖစ္ေသာ Global Health Service Network (GHSN) မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ သင္ၾကားေပးမည့္ Nursing Skill Enhancement Course ( ၃ လ ) သင္တန္းကို ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး အၿဖစ္ Golden Zaneka Emerald Education Center မွ (၂၀၁၅) ခု August တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါသည္။
 • သူနာၿပဳသိပၸံဘြဲ႕ / သူနာၿပဳသားဖြား ဒီပလိုမာ ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူ Nurses မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။
 • ဤသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ၿမင္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။

 

GHSN ANI

        

ၿပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

GHSN ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ UAE ႏိုင္ငံ Abu   Dhabi ရွိ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ အၿခားေသာ ဗီယက္နမ္၊ ဂူအမ္ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိရႏိုင္မည္ ၿဖစ္ၿပီး အလုပ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ ေၿဖဆိုနိုင္မည္ၿဖစ္သည္။

ၿပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

ၿမန္မာႏိုင္ငံ Private Hospital မ်ားရွိ International Clinics မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ International School မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။

မွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ထိုက္သင့္တဲ့ လံု႕လဝီရိယ၊ ရဲရင့္တဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရႊေရာင္အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႕ GHSN မွ တိုက္ရိုက္သင္ၾကားမည့္ Nursing Skill Enhancement Course ကို တက္ေရာက္ဖို႕

အၿမန္ဆံုး စာရင္းေပးသြင္းမွ စိတ္ခ်ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္-

၁။ Golden Zaneka Co Ltd. (ၿမစံပယ္) ၀၁ ၆၆၇၁၇၃

၂။ Golden Zaneka Co Ltd. (Emerald Education Center) အမွတ္ ၆၂ (က)၊ သံသုမာလမ္းမၾကီး၊ သြား/ေဆးတကၠသိုလ္ အနီး၊ သစ္စက္မွတ္တိုင္၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ဖုန္း- ၀၁၈၅၅၀၆၀၈

—————————————————————————————————————————————————————————–

  (၂) ၿမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္

      Clinical Engineer တေယာက္ၿဖစ္လိုပါသလား?

ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ Clinical Engineering Training သင္တန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Osaka Jikei College ႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ GZP Emerald Education Center တို႕ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

 

CE

 

သင္တန္းသား – BE ၊ B.Tech (မည္သည္႔ အထူးျပဳဘာသာမဆုိ) ဘြဲ႔ရျပီးသူ မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းကာလ – ( ၁ ) ႏွစ္ ၿဖစ္ၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ GZP Emerald Education Center တြင္ (၉) လ တက္ေရာက္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Osaka Jikei College တြင္ (၃) လ သြားေရာက္ တက္ေရာက္ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

Certification       – သင္တန္းၿပီးေၿမာက္ပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Osaka Jikei College မွ တိုက္ရိုက္ ေပးအပ္ေသာ Postgraduate Diploma in Clinical Engineering  ကို ရရွိမည္ ၿဖစ္ၿပီး

–  ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ား ႏွင့္္ Medical Equipment Company မ်ားတြင္ Clinical Engineer တေယာက္အၿဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သလို

– ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Osaka Jikei College တြင္ National Qualification of Clinical Engineer Post Graduate ( ၁ ) ႏွစ္ သင္တန္းကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏိုင္္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Clinical Engineer အၿဖစ္ ေနထုိင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။

Scholarship –    သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားမွ သင္တန္းသား (၂) ဦး သို႕မဟုတ္ (၃) ဦး အတြက္ ဂ်ပန္သို႕ သြားေရာက္ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို Osaka JikeiCollege, Japan မွ ကုန္က်ခံေပးမည္ ဖစ္ဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္တြင္သုံးလေနထုိင္သင္ၾကားစရိတ္၊အသြားအျပန္ေလယာဥ္စရိတ္၊ဂ်ပန္စာသင္ၾကားမႈကုန္က်စရိတ္အားလုံးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း   သိန္း (၁၂၀)က်ပ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္-

၁။ ျမ ပညာ့ရိပ္မြန္ အသက္ေမြးမႈေလ႔က်င္႔သင္တန္းေက်ာင္း

Golden Zaneka Co Ltd. (Emerald Education Center) အမွတ္ ၆၂ (က)၊ သံသုမာလမ္းမၾကီး၊ သြား/ေဆးတကၠသိုလ္ အနီး၊ သစ္စက္မွတ္တိုင္၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္    ၊ဖုန္း- ၀၁၈၅၅၀၆၀၈

——————————————————————————————————————————————————————————-

 (၃) ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း

 

Home Care Sing

 

 • ၾသစေတးလ်ားႏိုင္ငံ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ သက္ၾကီးရြယ္အို ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ (Aging Home/ Senior Citizens Center) မ်ားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၿပည့္စံုသူ က်ား/မ မေရြး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) မရွိေသးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
 • ေလွ်ာက္ထားသူသည္
 • အနည္းဆံုး ပညာအရည္အခ်င္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္ ရွိရပါမည္။
 • အသက္ (၁၇) ႏွစ္ၿပည့္ၿပီး ၿဖစ္ရမည္။
 • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသူၿဖစ္ၿပီး သက္ၾကီးရြယ္အို ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းကို စိတ္ပါဝင္စားသူ ၿဖစ္ရမည္။
 • ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿပည့္စံုသူ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား GZP Emerald Education Center ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လူေတြ႕စစ္ေဆးၿခင္း ၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။
 • လူေတြ႕စစ္ေဆးၿခင္း ေအာင္ၿမင္သူမ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ CSM Academy International မွ စကၤာပူႏိုင္ငံသားဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ သင္ၾကားေပးမည့္ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္း (Internship Training for Care Giver of Old Ailed Person) ကို ( ၆ )လ တက္ေရာက္ သင္ၾကားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ (၆)လတြင္ သူနာၿပဳစုၿခင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္ကို အတူသင္ၾကားေပးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
 • သင္တန္း (၆)လ အတြက္ သင္တန္းေၾကးကို သင္တန္းသားမွ လစဥ္ေပးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။
 • သင္တန္းၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ စကၤာပူႏိုင္ငံ CSM Academy International မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ စစ္ေဆးမည္ ၿဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈ ေအာင္ၿမင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံရသူမ်ားသည္ ၾသစေတးလ်ား၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘိုးဘြားၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွာ ဖြင့္လွစ္မွာ ၿဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႕သတ္ထားပါသၿဖင့္ အၿမန္ဆံုး စာရင္းေပးသြင္းမွ စိတ္ခ်ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္-

၁။ Golden Zaneka Co Ltd. (ၿမစံပယ္) ၀၁ ၆၆၇၁၇၃

၂။ Golden Zaneka Co Ltd. (Emerald Education Center) အမွတ္ ၆၂ (က)၊ သံသုမာလမ္းမၾကီး၊ သြား/ေဆးတကၠသိုလ္ အနီး၊ သစ္စက္မွတ္တိုင္၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္  ၊ဖုန္း- ၀၁၈၅၅၀၆၀၈

——————————————————————————————————————————————————————————-

(၄) သူနာၿပဳအကူ Certified Nurse-Aide (CNA) တေယာက္အၿဖစ္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ၿပဳလိုပါသလား?

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုပါသလား?

 

Home care

 

Emerald Education Excellence Training Center မွ ဖြင့္လွစ္ေသာသူနာၿပဳအကူ (Certified Nurse Aide) သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ၿခင္းၿဖင့္ သင့္ဆႏၵမ်ား ၿပည့္ဝႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

 • ခိုင္မာေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ သူနာၿပဳအကူသင္ရိုးညႊန္းတမ္း
 • ရွင္းလင္းေသာ စာေတြ႕သင္ၾကားမႈအေတြ႔အၾကံဳ ၿပည့္ဝေသာ ဆရာဝန္ၾကီး/သူနာၿပဳဆရာမၾကီးမ်ား
 • သူနာၿပဳစုၿခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈလက္ေတြ႔ ေလ့လာမႈ       ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရံုၾကီး၊ ရန္ကုန္
 • သက္ၾကီးရြယ္အိုၿပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းႏွင့္ဆိုင္ရာလက္ေတြ႔ ေလ့လာမႈႏွင္းဆီကုန္း ႏွင့္ ဆည္းဆာရိပ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား
 • သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍
 • ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ သူနာၿပဳအကူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
 • သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားၿပဳစုၿခင္း၊
 • ေမြးကင္းစကေလး ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း၊
 • အိမ္တိုင္ယာေရာက္ သူနာၿပဳစုၿခင္း                                                                                                                                                                                   စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတြင္ သူနာၿပဳအကူအၿဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါကGZP Emerald Education Excellence Training Center မွ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားေသာသူနာၿပဳအကူမ်ားကိုသာဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္ ၿဖစ္ပါသၿဖင့္ လက္မလႊတ္သင့္ေသာအခြင့္အေရးေကာင္းတရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ား     –

ခႏၶာေဗဒနွင္႔ဇီ၀ကမၼေဗဒ၊အဏုဇီ၀ပိုးမႊားေဗဒ၊ေဆး၀ါးေဗဒ၊

သက္ၾကီးရြယ္အုိျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာသူနာျပဳစုျခင္း၊လူမႈဆက္ဆံေရး၊အေျခခံသူနာျပဳစုျခင္း၊အဟာရပညာ၊

စိတ္က်န္းမာေရ၊မိခင္ႏွင္႔ကေလးက်န္းမာေရး

သင္တန္းေၾကး (၂၀၀,၀၀၀)

(နယ္မွ လာသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္ စီစဥ္ေပးပါမည္)

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၊ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ တန္းခြဲသစ္ ဖြင္႔လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ လစဥ္ လဆန္းရက္မ်ားတြင္ တန္းခြဲသစ္မ်ားရွိသၿဖင့္ တန္းခြဲသစ္အတြက္ ယခု စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

GZP Emerald Education Excellence Training Center

(ျမ ပညာ႕ရိပ္မြန္ ၊အသက္ေမြးမႈ ေလ႔က်င္႕သင္ၾကားေရးေက်ာင္း)

အမွတ္ ၆၂/(က) ၊သံသုမာလမ္းမၾကီး ၊သြား/ေဆးတကၠသုိလ္ အနီး ၊သစ္စက္မွတ္တုိင္၊သဃၤန္းကၽြန္း ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ဖုန္း -၀၁-၈၅၅၀၆၀၈။

——————————————————————————————————————————————————————————-

(၅) စကၤာပူနုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္နုိင္မည္႔ အခြင္႔အလမ္းေကာင္း

စကာၤပူနုိင္ငံရွိ Aging   Home မ်ားမွ ဒါရုိက္တာမ်ားကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္းကုိ ပါရမီ အေထြအေထြေရာဂါကုေဆးရုံၾကီး (၁၂)လႊာ ၊အမွတ္(၆၀) ၊G-1၊ေခ်ာ္တြင္းကုန္း မီးပြိဳင္႕အနီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေမလ(၃)ရက္ ၊နံနက္ (၉)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ စကာၤပူနုိင္ငံရွိ CSM Academy International မွ စကာၤပူနုိင္ငံသား ဆရာမ်ားကုိယ္တုိင္ လာေရာက္သင္ၾကားေပမည္႔ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္း (Internship Training for Care Giver of Old Ailed Person) ကုိ (၄)လ တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းျပီးဆုံးသည္နွင္႔ တစ္ျပိဳင္နက္ စကာၤပူနုိင္ငံရွိ သက္ၾကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားတြင္ ေသခ်ာေပါက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အင္တာဗ်ဴးေၾကးမရွိ အခမဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။

အမည္စာရင္းကို လူကို္ယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ျဖစ္ေစ အျမန္ဆုံး စာရင္းေပးသြင္းမွ စိတ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

GZP Emerald Education Excellence Training Center

(ျမ ပညာ႕ရိပ္မြန္ ၊အသက္ေမြးမႈ ေလ႔က်င္႕သင္ၾကားေရးေက်ာင္း)

အမွတ္ ၆၂/(က) ၊သံသုမာလမ္းမၾကီး ၊သြား/ေဆးတကၠသုိလ္ အနီး ၊သစ္စက္မွတ္တုိင္၊သဃၤန္းကၽြန္း ျမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ဖုန္း -၀၁-၈၅၅၀၆၀၈။

Gallery